مصاحبه

05/30/2016

گفتگو با تیم های دوره سوم شتابدهی آواتک – بخش دهم: لیمانزا

به قسمت پایانی سری مصاحبه ها با تیم های دوره سوم رسیدیم. به سراغ سهیل خان محمدی رفتیم و در مورد لیمانزا صحبت کردیم. سهیل و سینا حمزه زاده بر روی پلتفرمی برای طراحان ایرانی متمرکز هستند.بیشتر بخوانید

نظرات0
05/29/2016

گفتگو با تیم های دوره سوم شتابدهی آواتک – بخش نهم: جرمینال

این قسمت از مصاحبه های ما با تیم های دوره سوم شتابدهی به جرمینال اختصاص یافته است. در ادامه مطلب خواننده گفتگوی ما با امیر احسانی جم از بنیان گذارن این استارتاپ سخت افزاری باشید. امیر به همراه حسن نجفی و علی شکری بر روی اولین محصول خود یعنی فایندیما متمرکز هستند.بیشتر بخوانید

نظرات0
05/24/2016

گفتگو با تیم های دوره سوم شتابدهی آواتک – بخش هشتم: دوئل

در قسمت هشتم از سری مصاحبه ها با تیم های دوره سوم آواتک به سراغ مهدی کاظمی و آرین بهوندنژاد از تیم دوئل رفته ایم و با آن ها گفتگو کرده ایم.بیشتر بخوانید

نظرات0
05/17/2016

گفتگو با تیم های دوره سوم شتابدهی آواتک – بخش هفتم: ایزی پز

قسمت هفتم مصاحبه با تیم های دوره سوم آواتک با فرناز ولوی از بنیان گذاران ایزی پز انجام شده است. در ادامه مطلب خواننده این گفتگو باشیم.بیشتر بخوانید

نظرات0
05/09/2016

گفتگو با تیم های دوره سوم شتابدهی آواتک – بخش ششم: نظربازار

در قسمت ششم مصاحبه ها با تیم های دوره سوم شتابدهی با بچه های نظربازار گفتگو کرده ایم. ادامه مطلب شرح مصاحبه ما با ابراهیم اسکندری پور از بنیان گذاران این استارتاپ است.بیشتر بخوانید

نظرات0
05/02/2016

گفتگو با تیم های دوره سوم شتابدهی آواتک – بخش پنجم: پین تایم

حمیده نوری و پیام یوسفی بنیانگذاران تیم پین تایم از دوره سوم شتابدهی آواتک می باشند. حمیده به سوالات ما درباره استارتاپشان پاسخ داده است. به ادامه مطلب برویم و خواننده این گفتگو باشیم. .بیشتر بخوانید

نظرات0
04/26/2016

گفتگو با تیم های دوره سوم شتابدهی آواتک – بخش چهارم: دیتاشهر

در بخش چهارم از سری مصاحبه ها با تیم های دوره سوم، با بهرام مشرفی از بنیان گذاران دیتاشهر گفتگو کرده ایم. .بیشتر بخوانید

نظرات0
03/09/2016

مصاحبه با مربیان آواتک – قسمت هشتم: کاوه یزدی فرد

در قسمت هشتم مصاحبه های ما با مربیان آواتک، به سراغ کاوه یزدی فرد رفته ایم. در ادامه مطلب خواننده نظرات کاوه باشید.بیشتر بخوانید

نظرات0
03/07/2016

گفتگو با تیم های دوره سوم شتابدهی آواتک – بخش سوم: لوناتو

امروز در ادامه گفتگوهایمان با تیم های دوره سوم شتابدهی با مهدی سامع، یکی از بنیانگذاران تیم لوناتو صحبت کرده ایم.بیشتر بخوانید

نظرات0
02/29/2016

گفتگو با تیم های دوره سوم شتابدهی آواتک – بخش دوم: بوتیک

گفتگوی این دوشنبه ما با تیم های دوره سوم شتابدهی به تیم بوتیک اختصاص دارد. مهرشاد موسی خانی به سوالات ما پاسخ می دهد.بیشتر بخوانید

نظرات0