مصاحبه | صفحه 3

09/29/2015

مصاحبه با تیم های دوره دوم شتابدهی آواتک، قسمت هشتم: رنگی تر

این هفته رسیدیم به قسمت هشتم از سری مصاحبه ها با تیم های دوره دوم شتابدهی آواتک. به دیدار بهاره ثباتی آذر رفتیم و درباره رنگی تر با او به گفتگو نشستیم. به ادامه مطلب بروید و خواننده این مصاحبه باشید:بیشتر بخوانید

نظرات0
09/22/2015

مصاحبه با تیم های دوره دوم شتابدهی آواتک، قسمت هفتم: دیمانا

در قسمت هفتم از مصاحبه با تیم های دوره دوم شتابدهی آواتک با محمد قاسمی یکی از بنیانگذاران تیم دیمانا گفتگو کرده ایم. از شما دعوت می کنیم خواننده این مصاحبه باشید.بیشتر بخوانید

نظرات0
09/15/2015

مصاحبه با تیم های دوره دوم شتابدهی آواتک، قسمت ششم: پروانه

قسمت ششم مصاحبه ها با تیم های دوره دوم شتابدهی آواتک به تیم پروانه تعلق دارد. در ادامه مطلب خواننده این مصاحبه با مریم عرفانی از بنیان گذاران تیم پروانه باشید.بیشتر بخوانید

نظرات2
09/08/2015

مصاحبه با تیم های دوره دوم شتابدهی آواتک، قسمت پنجم: بیت وام

این هفته با قسمت پنجم از سری مصاحبه ها با تیم های دوره دورم شتابدهی آواتک در کنار شما خواهیم بود.  با سعید مشهدی از بنیان گذاران تیم بیت وام همراه می شویم.بیشتر بخوانید

نظرات3
09/01/2015

مصاحبه با تیم های دوره دوم شتابدهی آواتک، قسمت چهارم: کورتادو

در قسمت چهارم از سری مصاحبه ها با تیم های دوره دوم شتابدهی آواتک، گفتگویی داشتیم با علی شاهبندی یکی از بنیانگذاران تیم کورتادو. در ادامه مطلب خواننده این مصاحبه باشید.بیشتر بخوانید

نظرات2
08/25/2015

مصاحبه با تیم های دوره دوم شتابدهی آواتک، قسمت سوم: نیک پرینت

این هفته با نیکو نیکنام مدیرعامل تیم نیک پرینت مصاحبه کرده ایم. از شما دعوت می کنیم خواننده این مصاحبه باشید.بیشتر بخوانید

نظرات1
08/09/2015

مصاحبه با تیم های دوره دوم شتابدهی آواتک، قسمت دوم: ناملیک

این هفته در قسمت دوم مصاحبه با تیم‌های دوره دوم شتابدهی آواتک به سراغ تیم ناملیک رفته‌ایم و با حمید حبیب‌الله، یکی از بنیان‌گذاران ناملیک به گفتگو پرداخته‌ایم.بیشتر بخوانید

نظرات0
08/02/2015

مصاحبه با تیم های دوره دوم شتابدهی آواتک، قسمت اول: اسپورت آپ

از این هفته در وبلاگ آواتک، مصاحبه هایی با تیم های دوره دوم شتابدهی خواهیم داشت و با آن ها درباره استارتاپ، ایده، تیم و موارد دیگر به گفتگو خواهیم نشست. مهمان این هفته ما، امیرحسین ماندگار از تیم اسپورت آپ است. با هم این مصاحبه را می خوانیم.بیشتر بخوانید

نظرات0