موسسان

توضیح کوتاه

آرین بهنودنژاد

آرین بهنودنژاد

بنیان‌گذار، مدیر فنی

دو سال سابقه در برنامه نویسی، پنج سال سابقه در طراحی نرم افزار.