بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

حمید حبیب الله

حمید حبیب الله

بنیان گذار، روابط عمومی، رسانه های اجتماعی

حمید به عنوان یک ویرایشگر مستقل و نویسنده برای برخی از شرکت های چاپ و رسانه های دیجیتال و نشر کتاب کار کرده است. او کار خود را به عنوان یک متخصص محتوا در شرکت کرمان خودرو برای پیوستن به ناملیک ترک کرد. او مسئول روابط محتوا و همچنین استراتژی محتوا است.