موسسان

توضیح کوتاه

علیرضا اطهری

علیرضا اطهری

بنیان گذار، توسعه دهنده ، مدیریت سرور ،بازاریاب

علیرضا 20 سار کلکسیونر بوده است.