موسسان

توضیح کوتاه

مهدی دلبری

مهدی دلبری

بنیان گذار، توسعه دهنده، بازاریاب ، روابط کسب و کار با تمرکز بر بازار یابی

مهدی 20 سال کلکسیونر بوده است.