موسسان

توضیح کوتاه

مهدی سامع

مهدی سامع

بنیان گذار، مدیر عامل

کارشناسی مهندسی نرمافزار، کارشناسی ارشد MBA مالی، هفت سال سابقه در تجارت الکترونیک با تمرکز بر بازاریابی دیجیتال و تحلیل اط عات.