موسسان

توضیح کوتاه

ندا رستمی

ندا رستمی

بنیان گذار، مدیر اجرایی

کارشناسی مهندسی نرمافزار،کارشناسی ارشد MBAکارآفرینی، هفت سال سابقه در تجارت الکترونیک با تمرکز بر بازاریابی شبکهی اجتماعی و روابط عمومی.