موسسان

توضیح کوتاه

کیمیا شکرالله زاده

کیمیا شکرالله زاده

توسعه دهنده کاربر

کیمیا جوان اما بسیار با تجربه در طراحی UI است. او عضوی بسیار متعهد از تیم است که تمام مبانی را به سرعت یاد میگیرد.