مربیان ما

عمید مرادگنجه

Square Mountains

عمید یک طراح چندرشته ای با طراحی صنعتی, طراحی تعامل و پشتوانه مهندسی. علاقه زیادی به افرادی که به طراحی نزدیک می شوند دارد, او اول از همه به کشف و توسعه روشهای انسان گرایی به طراحی پیشرفته و مبتکرانه علاقه دارد. او قبلا در گوگل کار می کرده و در شرکت طراحی جهانی و شرکت نوآوری IDEO کمک می کرده تا سازمانهای جهانی نوآوری کنند.