دیوید یعقوبی

شرکت طراحی آرتیکولیت

دیوید مدیرخلاقیت و بنیانگذار شرکت آرتیکولت برندینگ در تهران است. پیش ازاین دیوید رهبری تیم های خلاق دو شرکت بزرگ تبلیغاتی با مشتری های داخلی و خارجی، در ایران را بر عهده داشته است. دیوید قبل از بازگشتش به ایران و تاسیس آرتیکولت تجربیات ارزشمندی در لندن و دبی در زمینه ارائه راه حل های خلاق برای آژانس های مطرح تبلیغاتی بین المللی کسب کرد.او حرفه ی خود را در زمینه ارتباطات بازاریابی در سن ۲۱ سالگی شروع کرد. درست همان زمان که یک آژانس طراحی را هم زمان با یک شرکت انتشاراتی با مشتریان بین المللی احداث کرد. زکاوت او در زمینه کسب و کار، توانایی و خلاقتش از او مربی بسیار توانا ساخته است که تجارب خود را با استاندارهای بین المللی در اختیار تیم های آواتک قرار می دهد.