مربیان ما

کاوه یزدی فرد

سرآوا

سابقه ای متنوع در مهندسی شیمی – مهندسی بیوشیمی و مدیریت بازرگانی. حرفه ای در محصولات دارویی-غذایی و شرکت مشاوره بازاریابی. از متخصص آزمابشگاه به مدیرمحقق بازار به مدیرعامل. من انگیزه دارم که یاد بگیرم و به اشتراک بگذارم و پروزه های تیمی را رهبری کنم مخصوصا در دامنه استراتزی تجارت و بازاریابی