مربیان ما

پارسا غفاری

AYLIEN

پارسا غفاری مهندس و کارآفرین است که دبلین ایرلند را خانه دومش می داند. حوزه اصلی فعالیتش در هوش مصنوعی, آموزش ماشینی و پروسه طبیعی زبان است. او شرکت AYLIEN را اداره می کند که برترین شرکت راه حل تجزیه و تحلیل تکست است. از سال 2011 و بیش از 700 هزار دلار بودجه سرمایه گذاری بدست آورده است.