مربیان ما

شایان شلیله

Anetwork

بنیان‌گذار و مدیرعامل کنونی Anetwork. کمپانی فعال و پیشرو در زمینه دیجیتال مارکتینگ. بنیان‌گذار شرکت “خاورزمین”؛ یکی از کمپانیهای پیشرو در حوزه اینترنت ایران. او یک کارآفرین فعال است که استارتاپهایی نظیر OLC، e-learning را پدید آورده بود. سردبیر وبنا (خبرگزاری وبسایتهای ایران). همچنین همیشه فعالیت گسترده‌ای جهت رشد جامعه تکنولوژی در ایران داشته است. او بنیان‌گذار جشنواره وب ایران و هم‌بنیانگذار استارتاپ‌ویکند تهران است.