دونیت

تامین مالی جمعی

دونِیت از اولین پلتفرم های تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ) است. دونیت با اتکا به حمایت ها و مشارکت های خرد مردمی، هزینه اولیه پروژه های مختلف را تامین می کند، خواه پروژه تولید یک گجت باشد، ترجمه یک کتاب، یا ساخت مدرسه در یکی از مناطق محروم کشور. حامیان هم علاوه بر احساس خوبی که از مشارکت در یک پروژه می گیرند، میتوانند از پاداش هایی که برای آنان درنظر گرفته شده هم استفاده کنند.

.

دونیت

بنیانگذاران و افراد کلیدی