هگزی پیکسل

استودیو توسعه ی بازی

هگزی پیکسل یک استودیو توسعه ی بازی است که ۲ سال پیش بنیان نهاده شده است. کار هگزی پیکسل  متمرکز  بر

روی توسعه ی انبوه بازی های آنلاین چند نفره برای تلفن های هوشمند است.

.

هگزی پیکسل

بنیانگذاران و افراد کلیدی