لندم

لندم

شبکه اجتماعی روی بستر موبایل

.لندم یه شبکه اجتماعی روی بستر موبایل است. که  کاربران توسط آن به راحتی می توانند ، لوازم فیزیکی خود را  با دوستاتون به اشتراک بگذارند.

.

بنیانگذاران و افراد کلیدی