ریحون

سفارش آنلاین غذا

ریحون، یکی از پیشتازان سرویس سفارش آنلاین غذا در ایران است که در مهر ماه ۱۳۹۰ (با نام IrFood) راه اندازی شده است. وب سایت ریحون با دقت بالا طراحی شده است و تیم حرفه ای آن از طریق بومی سازی سیستم سفارش آنلاین توانسته به نیاز مشتریان پاسخ دهد.

ریحون

بنیانگذاران و افراد کلیدی