اسمارت بین

کنرل آب و هوای هوشمند برای گلخانه ها

  اسمارت بین یک کنترل کننده  آب و هوای هوشمند برای گلخانه ها است که به صاحبان گلخانه این اجازه را می دهد تا بتوانند همه چیز را در گلخانه کنترل کنند. برای انجام این کار، ما سنسور هایی در گلخانه قرار می دهیم به همراه کنترل پنل آنلاین و یک نرم افزار برای تلفن همراه که اختیار تجزیه و تحلیل وضعیت سلامت گلخانه را به گلخانه داران از هر کجای دنیا می دهد.

.

اسمارت بین

بنیانگذاران و افراد کلیدی