مراحل کار

ما استارتاپ ها را با شبکه ی بزرگ و موفق مربیان، سرمایه گذاران و شرکت‌های خود وصل می‌کنیم .

tab2
آواکمپ یک برنامه ۲ ماهه برای استارتاپ هاست. طی این برنامه آواتک فضای کاری، مربیگری و آموزش برای استارتاپ ها فراهم می کند. این برنامه طوری طراحی شده است تا استارتاپ ها با کمک آن بتوانند مدل کسب و کار خود را اعتبار سنجی کنند، مشتریان خود را بهتر بشناسند، درک بهتری از بازار و استراتژی ورود به آن به دست آوردند.

قدم اول

برای پیوستن به دوره پیش شتابدهی ، باید به صورت آنلاین درخواست خود را ثبت کنید و از فرایند گزینش عبور کنید.

قدم دوم

۲۰ تیم برتر انتخاب شده، وارد دوره ۲ ماهه پیش شتابدهی می‌شوند. دوره ای که در آن آموزش‌های فشرده دریافت می‌کنند و دسترسی به فضای کاری دارند. شما برای این امکانات هیچ هزینه‌ای نمی‌پردازید.

قدم سوم

مدل کسب و کار خود را اعتبارسنجی کنید، درک بهتری از مشتریان خود پیدا کنید، محصول اولیه خود را بسازید، کشش اولیه ایجاد کنید وشبکه خود را گسترش دهید.

بیشتر بخوانید

tab1
دوره شتابدهی آواتک (  درحال ثبت نام ) یک دوره ۴ ماهه است که در کنار مربیگری، آموزش و فضای کاری، استارتاپ ها به سرمایه نقدی ۲۵ میلیون تومانی نیز دسترسی خواهند داشت. در ازای این سرمایه و خدمات (بدون پرداخت هزینه) استارتاپ ها ۸ تا ۱۵ درصد از سهام خود را به آواتک منتقل می کنند.

قدم اول

برای پیوستن به دوره شتابدهی ، باید به صورت آنلاین درخواست خود را ثبت کنید و از فرایند گزینش عبور کنید.

قدم دوم

۱۰ تیم انتخاب می‌شوند تا وارد برنامه شتابدهی شوند. دراین مرحله تیم‌ها سرمایه اولیه و سایر خدمات آواتک را برای ۴ ماه دیگر دریافت می‌کنند. آواتک در ازای آن، ۸ تا ۱۵ درصد از سهام استارتاپ را دریافت می‌کند و در موفقیت و شکست استارتاپ شریک می‌شود.

قدم سوم

در آخر برنامه، رویداد بزرگی به نام «نوآوردروز» برگزار می‌شود که در آن تیم ها، استارتاپ خود را به شبکه سرمایه گذاران آواتک ارائه می‌دهند.

بیشتر بخوانید

مربیان ما

ما استارتاپ ها را با شبکه ی بزرگ و موفق مربیان، سرمایه گذاران و شرکت‌های خود وصل می‌کنیم تا آن‌ها تجربیاتشان را در اختیار تیم‌ها قرار دهند.

موفقیت های تاکنون :

آیا آواتک واقعا تیم توانمندی‌ست؟

350+

اشتغال (مستقیم)

43

شرکت نوپا

3000

تیم های بررسی شده

150

مربی

بعضی از استارتاپ‌های ما

ما استارتاپ ها را با شبکه ی بزرگ و موفق مربیان، سرمایه گذاران و شرکت‌های خود وصل می‌کنیم و تجارب آن ها را در اختیار آن ها می‌گذاریم.

رویدادهای پیش‌رو

رویدادهایی که در یک ما آینده برگزار می‌شوند