اکوسیستمی از امیدبخشی و توانمندسازی

12/20/2017

سال به سال و رویداد به رویداد، فضای استارتاپی و افراد آن بیشتر در معرض دید دیگران و محک خوردن قرار می گیرند. سخت کوشانی که شبانه روز به دنبال یافتن مساله و رسیدن به راه حل ها و تست آن ها هستند، در طی زمان با مفاهیمی مثل هویت خود، فرهنگ تیمی و آرمان های اساسی، بیشتر مواجه شده و آن را بازنگری می کند.

رویداد توان تک، برای استارتاپ ها، فضایی از جنس امید و همدلی بود، جایی که به وضوح می شد دریافت که مهم نیست، رقیب هستید، سهام داران مشابه و یا رقیب دارید، یا هم تیمی سابق تان در استارتاپ کناری کار می کند؛ همه برای یک هدف آن جا هستند. برای پیدا کردن راه حل هایی برای جامعه ای مهربان تر، درست تر، و عاقل تر. جایی که افراد، فارغ از جنسیت، تفکر، و توانایی جسمانی، فارغ از محدودیت های ناخواسته اقتصادی و پیشینه خانوادگی، به دنبال راه حل های بهتر زندگی کردن و ارزش آفرینی هستند.

در طی رویداد، از مرحله چیدمان غرفه های استارتاپ ها در مرحله رویداد که همان حیاط معروف خیریه رعد بود، تا افتتاحیه و طی تعامل های غرفه ها با بازدیدکنندگان و تا اختتامیه، همسویی بین فضای رویداد و حال و هوای استارتاپ ها فراتر از حد انتظار بود. کما این که، هر دو، انرژی و انگیزه خود را، از یک منبع می گرفتند؛ توانمند ساختن افراد و کمک به خلق ارزش برای جامعه.

حضور آواتک و تیم های آن هم در چند جای نمایشگاه به چشم می خورد. در غرفه ای کوچک اما پرمهر که پذیرای کسب و کارهایی چون، سبکتو، هنری، فول فکر، بیدوک، و کافه تدریس با بازدیدکنندگان در ارتباط بودند و از خدمات شان، و از فرصت های کاری ممکن صحبت می کردند و نوار که کمی آن طرف تر، استند اختصاصی خود را داشت.

مرتضی از سبکتو می گوید که به دنبال مترجم می گشتند، برای همکاری با توان یاب ها امیدوارتر از قبل از شدند و آن را رویدادی ارزشمند تلقی می کنند.

سبکتو از ابتدای شروع دوره ششم، موفق شده است که به رکورد 5000 فروش از محصول خود به نام میکروکتاب برسد و برای این کار به افراد بیشتری برای ترجمه، خلاصه کردن، خواندن و سایر عملیات این حوزه نیاز دارد.

وحید از فول فکر معتقد است این رویدادها در صورت معرفی نیازهای دوطرف از قبل می تواند مفید تر و اثربخش تر باشد. تا افراد با انتظارهای مشخصی وارد فضای رویداد شوند.

در مراسم اختتامیه این رویداد،در بخش ارایه استارت‌آپ ها بیش از ⁣۲⁣۰ استارت‌آپ که بعضی از موسسان آن‌ها از جامعه توان‌یابان بودند، به رقابت با یکدیگر پرداختند. در این رقابت تیم‌ها سه دقیقه فرصت ارایه داشتند و داورها نیز دو دقیقه از تیم‌ها سوال کردند.

در پایان همیار بینا مقام نخست، ویتامید، از دوره چهارم آواکمپ در آواتک، رتبه دوم و همیار مهر و توان کالا مشترکا مقام سوم را از هیات داوران کسب کردند.

اما آن چه به مراتب مهم تر این جزییات بود، همدلی و همسویی استارتاپ ها بود، و یک تست دیگر که نتیجه آن امید بیشتر به این تلاش ها و قابلیت های اکوسیستم برای بهبود و خود و جامعه اطراف آن با دغدغه و اشتیاق درونی فراوان.

 

نظرات0