جشن «تیرگان روز» در آواتک

03/08/2017

جشن «تیرگان روز» امروز در آواتک برگزار شد.

در جشن «تیرگان روز» دوره پیش‌شتابدهی آواکمپ دو، چهارده تیم، ارائه نهایی خود را در مقابل مربیان، تعدادی از سرمایه‌گذاران و فارغ‌التحصیلان دوره‌های مختلف آواتک انجام دادند.

در ادامه مراسم دکتر حامد شهیدی پور از مرکز تحقیق و نوآوری تجارت و دولت الکترونیک دانشگاه شریف ، برای تیم‌ها صحبت کردند.صحبت‌هایی که با نیت انگیزه به تیم‌ها برای ادامه مسیر و مقابله با دشواری‌های راه ترتیب داده شده بود.

آرام علی‌پور از تیم «کایت» که در دوره آواکمپ یک حضور داشت، هم در این مراسم در مورد تجربه شخصی خود بعد از دوره پیش شتابدهی یک در آواتک، برای تیم‌ها صحبت کرد.

«تیرگان روز» که به مراسم پایانی دوره هشت هفته‌ای آواکمپ گفته می‌شود، با ارائه نهایی تیم‌های حاضر در دوره آواکمپ آغاز شده ، تیم‌ها بعد از ارائه نهایی خود به سوالات حاضران در مراسم پاسخ خواهند داد و در نهایت کمیته کوچکی ازمربیان و سرمایه گذاران وهم چنین فارغ التحصیلان دوره‌های مختلف پس از بررسی ارائه تیم‌ها در این روز، تصمیم گیری خواهند کرد که آیا تیمی شرایط ورود به دوره شتابدهی را خواهد داشت، یا نه.

آواکمپ یک برنامه هشت هفته‌ای برای استارتاپ هاست. طی این برنامه آواتک فضای کاری، مربیگری و آموزش برای استارتاپ‌ها فراهم می‌کند. این برنامه طوری طراحی شده است تا استارتاپ‌ها با کمک آن بتوانند مدل کسب و‌کار خود را اعتبار سنجی کنند، مشتریان خود را بهتر بشناسند، درک بهتری از بازار و استراتژی ورود به آن به دست آوردند.

نظرات0