راهکارهای نوآوری سازمانی

 

راهکارهای نوآوری سازمانی

تغییرات زیاد در رفتار و سبک زندگی مردم و ورود روش های نوین، بسیاری از کسب و کارها و صنایع را با تغییرات زیادی مواجه ساخته است. علاوه بر این تغییرات،‌ رقابت در فضاهای کسب و کار نیز باعث شده است که شرکتها و سازمانهای بزرگ برای حفظ موقعیت خود در بازار همواره دچار چالش باشند. از این رو ایجاد سازمان نوآور در دنیایی که سرعت تغییرات فناوری در آن بسیار زیاد است، شرط اصلی بقا در اکوسیستم کسب و کار می‌باشد. عدم توجه به نوآوری و یا عدم موفقیت در انتخاب و اجرای مدل مناسب ایجاد نوآوری در سازمان منجر به شکست کسب و کارهای زیادی شده است.

موفقترین شیوه ایجاد نوآوری در سازمان، تعامل با استارتاپها (Corporate Startup Engagement) می‌باشد چرا که با توجه به چابکی استارتاپ‌ها و همچنین به روز بودن و برخورداری از تیمهای با انگیزه، سرعت و کیفیت نوآوری را افزایش داده و نوآوری اثربخش را به سازمان می افزایند.

واحد توسعه کسب و کار آواتک با تکیه بر تجربه موفق خود در همکاری با استارتاپ‌ها و برخورداری از زیست بوم  کارآفرینی و زیرساختهای مناسب، اقدام به همکاری با شرکتها و سازمانهای مختلف می نماید.

 

رویداد وارونه

سازمان‌های بزرگ و کسب‌وکارهای کوچک چالش‌های زیادی برای توسعه‌ محصولات و خدمات خود دارند. از طرفی افراد فنی و کارآفرینان توانمندی هستند که شاید ایده‌های مناسبی برای پروراندن ندارند. می‌توانیم چالش‌های مجموعه را در اختیار این جامعه بگذاریم تا ضمن راه‌اندازی کسب و کار خودشان، چالش ما نیز برطرف شود.

 

شتاب دهنده سازمانی

ایجاد شتاب دهنده سازمانی یکی از روش های ایجاد نوآوری در سازمان است که از این طریق تعامل شرکتها با استارتاپها بیشتر شده و  از این طریق نوآوری در سازمان خود را افزایش داده و همچنین در کسب و کارهای نوین و نوآرانه صنعت خود ورود خواهند کرد.

 

همکاری استراتژیک با استارتاپ‌ها

همکاری راهبردی با استارتاپ‌ها یکی دیگر از مدل‌های همکاری آواتک با سایر می باشد. ایجاد هم افزایی بین آواتک، شرکتها و استارتاپ‌ها همواره مورد توجه آواتک می‌باشد و هدف از اینگونه همکاری‌‌های راهبردی، ایجاد ارزش پایدار در استارتاپ‌ها و کسب و کارها می باشد.

 

ایجاد سرمایه گذاری خطرپذیر

ایجاد ساختار سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی یکی دیگر از راهکارهای ایجاد نوآوری در سازمان می‌باشد. بدین ترتیب که شرکتها و سازمانهای بزرگ با ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر اقدام به سرمایه‌گذاری در تیمهای خلاق و نوآور می‌نمایند. با توجه به تجربه تیم حرفه‌ای ما در این زمینه، می توانیم در راه‌اندازی و مدیریت بخش سرمایه‌گذاری با هدف افزایش نوآوری درون سازمان به شرکتها همکاری نماییم.

 

در صورت تمایل به همکاری در یکی از چارچوب‌های فوق و یا سایر موارد بین شرکت و سازمان شما و آواتک با رایانه bd@http://avatech.ir در تماس باشید.