اصول جذب سرمایه و ارائه به سرمایه‌گذار

چهارشنبه، ۱۳ بهمن ۹۵ | شتاب‌دهنده‌ی آواتک
  • سرمایه‌گذار با چه فرمولی بخشی از سهام شرکت من را در اختیار می‌گیرد؟
  • چطور می‌توانم به سرمایه‌‌گذار و حتی شریکم اعتماد کنم؟
  • چطور از منافعم در این قرارداد دفاع کنم؟
  • چطور این سرمایه‌گذار را پیدا کنم؟
  • بهترین راه ارائه و تعامل با سرمایه‌گذار چیست؟

هر سوالی که در مورد نحوه‌ی ارائه به سرمایه‌گذار و اساساً یافتن و تعامل با سرمایه‌گذار دارید، می‌توانید به این جلسه بیاورید تا از زاویه‌ی دید آواتک به آن‌ها پاسخ دهیم.

نظرات0