جامعه‌ی آزاد رایانش ابری: نشست ۷۲

سه‌شنبه، ۱۲ بهمن ۹۵ | شتاب‌دهنده‌ی آواتک

توضیحات برگزارکننده:

 

جامعه آزاد رایانش ابری ایران (OCCC) یک شتاب دهنده در حوزه زیست بوم رایانش ابری است که جامعه را از جنبه های مختلف فنی، علمی، مدیریتی، کسب و کار و فرهنگی برای پذیرش و توسعه فناوری آماده می کند. بیش از هزار نفر از متخصصین و محققین فعال در حوزه رایانش ابری و فناوری های مرتبط با آن و چندین گروه کاربری در سطح کشور در این تشکل حضور دارند و هر یک اهداف مختلفی از قبیل شبکه سازی، فرهنگ سازی، رصد فناوری، استانداردسازی و بهبود فضای کسب و کار را در این جامعه دنبال می کنند. شناسایی و تلاش برای رفع مشکلات پیش روی صنعت بر اساس ظرفیت های موجود در جامعه و کاهش فاصله صنعت، دولت، دانشگاه و جامعه کاربری از دیگر اهدافی است که در جامعه آزاد رایانش ابری ایران با حضور ذینفعان پیگیری می شود.

جامعه آزاد رایانش ابری ایران به صورت مستمر و دو هفته یکبار رویدادهایی را برگزار می کند که در قالب جلسات فنی، مدیریتی و یا کسب و کار به تبادل دانش و انتقال تجربیات موفق در خصوص مسائل روز این فناوری در ایران و جهان پرداخته می شود. برنامه های رویداد 72 به شرح زیر میباشد:

  • حضور افراد کلیدی تیم ابر آروان جهت به اشتراک گذاری تجربیات موفق در حوزه CDN
  • مروری بر شبکه های تحویل محتوا و مروری بر وضعیت آن در ایران و جهان
  • معرفی کسب و کار و تاریخچه شکل گیری و وضعیت فعلی
  • تجربیات بدست آمده در حین توسعه کسب و کار از نظر سازمانی و فنی
  • استراحت و شبکه سازی بین اعضا

 

>> جهت کسب اطلاعات بصورت لحظه ای میتوانید کانال جامعه آزاد رایانش ابری ایران را دنبال نمایید. <<

نظرات0