استارت آپ های آواتک در زمینه اینترنت اشیاء

  • جرمینال

    تکنولوژی در تولید محصولات بر پایه‌ی اینترنت اشیا است