توصیه هایی برای تقسیم سهام میان بنیان گذاران استارتاپ

01/31/2016

یکی از سوالات مهمی که معمولاً توسط بنیان گذاران یک استارتاپ پرسیده می شود این است که بهترین نحوه تقسیم سهام یک استارتاپ میان هم بنیانگذاران چیست؟

برخی از استدلال های اشتباه در تقسیم سهام که در ذهن بنیان گذاران وجود دارد  عبارتند از:

  • ایده این استارتاپ مربوط به من بوده است.
  • من چند ماه زودتر از هم بنیان گذارم کار بر روی این ایده را شروع کرده ام.
  • بر خلاف من، هم بنیان گذارم ماه ها است که حقوق هم دریافت می کند.
  • سن من بیشتر است و در نتیجه تجربه بیشتری دارم.
  • من هم بنیان گذارم را بعد از لانچ MVP وارد تیم کرده ام.

تقسیم سهام بر پایه میزان فعالیت های صورت گرفته در مراحل اولیه صحیح نیست!

بیشترین استارتاپ ها به دلیل نداشتن یک تیم قوی، حرفه ای و مستحکم از هم می پاشند. چرا  استدلال های فوق برای نحوه تقسیم سهام بین هم بنیانگذاران کافی نیست؟

دلیل اول: مدت 7 تا 10 سال زمان لازم است تا یک شرکت با ارزش بالا ساخته شود.

اتفاقات افتاده در چند مال اول شکل گیری، دلیل قانع کننده ای برای اختلاف شدید در میزان سهام اختصاص یافته به بنیان گذاران نیست. باید نگاه بلندمدت تری برای سال های آینده و میزان نقش هر یک از بنیانگذاران در این چشم انداز داشته باشیم. استارتاپ های خوب از همان ابتدا حتی ۵-۲۰ درصد از سهام خود را بعنوان سهام تشویقی برای کارکنان ارشد آینده شرکت حفظ می نمایند. همچنین یادتان باشد که سهام بنیانگذاران سهامی است که طی چندین سال فعالیت و تلاش در شرکت به مالکیت قطعی آنها در می آید که در اصطلاح به آن وستینگ می گویند که در آینده طی مطلبی جداگانه به آن می پردازیم.

دلیل دوم: سهام انگیزه هم بنیانگذاران را افزایش می دهد.

تیم های زیادی را دیده ایم که به دلیل عدم توفیق در ایجاد انگیزه از هم پاشیده اند. درست است که تنها عامل انگیزه سهام نیست. ولی به طور طبیعی افراد برای چیزی که نسبت به آن احساس تعلق دارند تلاش بیشتری را انجام می دهند. از این طریق ضریب شکست تیم تا حدودی کاهش می یابد.

دلیل سوم: اگر شما ارزش هم بنیان گذار خود را ندانید، هیچ کس دیگر هم ارزششان را درک نمی کند.

سرمایه گذاران حتما به نحوه تقسیم سهام بین شما توجه می کنند! آنها می خواهند بدانند رهبر یک تیم چقدر برای هم بنیان گذار خود ارزش قائل است. اگر به هم بنیان گذار خود سهام بسیار اندکی نسبت به خودتان بدهید، دیگران هم خواهند پنداشت که هم بنیان گذار شما فردی نیست که برای استارتاپ شما سودمند و یا تأثیرگذار باشد. در آخر تیم خوب متشکل از ستارگان مستعدی است که می خواهند مسیر سخت و طاقت فرسای راه اندازی یک استارتاپ را با هم طی کنند. بنابراین نحوه تقسیم سهام یکی از عوامل مؤثر برای تصمیم گیری به سرمایه گذاری بر روی استارتاپ شماست.  هر چقدر هم در زمان ارائه سعی کنید نشان بدهید که شما تیم منسجمی هستید، به هر حال ترکیب سهامداری یکی از نشانه های این انسجام است.

دلیل چهارم: چیزی که در استارتاپ مهم است اجرا کردن است نه صرفا ایده.

تفاوت بسیار زیاد سهام بنیان گذاری که ایده ابتدایی استارتاپ را داشته، برتری نادرستی نسبت به دیگر بنیانگذاران است. شما قرار است یک ایده را که به احتمال خیلی زیاد تفاوت هایی نسبت به ایده ابتدایی خواهد داشت را با تلاش فراوان اجرا کنید. یادتان باشد تیم شما قرار است محصول را ایجاد و آن را به بازار عرضه کرده اند و یک شرکت موفق بسازید.

پس بهترین راهکار برای تقسیم سهام بین هم بنیانگذاران چیست؟

تفاوت در میزان سهام هم بنیان گذاران طبیعی است ولی به شرطی که خیلی نا برابر نباشد. هم بنیانگذاران شما افرادی هستند که با شما وارد میدان جنگ می شوند؛ کسانی که در مقایسه با خانواده تان حتی زمان بیشتری با آن ها می گذرانید. این تیم اولیه شماست که قرار است مهم ترین تصمیم ها را برای آینده شرکت موفق بگیرند و نهایتاً آن ها هستنا که موفقیت ها را با شما جشن خواهند گرفت.

تیم موفق متشکل از ستارگان حرفه ای، سهام را به شکل متوازن بین هم بنیانگذاران تقسیم می نماید و سهامی را نیز از ابتدا برای کارکنان کلیدی شرکت در آینده کنار می گذارد.

برگرفته از وب سایت the macro

نظرات0