بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

آرام عالی پور

آرام عالی پور

بنیانگذار

آرام دارای  مدرک کارشناسی نرم افزار دانشکاه آزاد و خودآموز رشته مدیریت و کارآفرینی است.