بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

احسان احمدی قراچه

احسان احمدی قراچه

بنیانگذار

احسان دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع است.احسان پیش از این بنیانگذار استارتاپ بین المللی Circloscope بوده است.