بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

احسان تقی پور

احسان تقی پور

فروش، بازار یابی