بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

ادوین بابومیان

ادوین بابومیان

بنیان گذار، توسعه دهنده سخت افزار

ادوین یک پروژه را تقریبآ ۲ سال پیش راجع به مراقبت از گیاهان آغاز کرد . او متوجح یک مشکل بزرگ در رابطه با مراقبت از گیاهان شد و این باعث شد تا او یک راه حل هوشمند برای مراقبت از گیاهان را توسعه دهد.