بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

اشکان خانزاده نظری

اشکان خانزاده نظری

بنیانگذار

اشکان لیسانس مکانیک و  ۱۲ سال سابقه کار به عنوان برنامه نویس را دارد.