بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

امیرحسین شهراون

امیرحسین شهراون

بنیان گذار، بازاریابی

اعتبار او شامل مهندسی مکانیک (کارشناسی) و مدیریت کسب و کار (کارشناسی ارشد) است. شخصیت های اجتماعی او و تجربه در کسب و کار و بازاریابی نیز او را یک فرد کامل برای نقش کاری او می کند. امیر یک ورزشکار حرفه ای، متخصص در ورزش های آبی مانند شنا و غواصی است.