بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

امیرمحمد اسلامی

امیرمحمد اسلامی

بنیانگذار

دانشجوی برتر دانشگاه امیرکبیر، برگزیده المپیاد کشوری