بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

امیر عصاران

امیر عصاران

بنیان گذار، توسعه دهنده

او با توسعه و نوآوری در زندگی بزرگ شده است. چیزی زندگی او را  تغییر داده است و آن MihanMail بود. اولین سرویس ایمیل ایرانی، او را مشهور ساخته و برنده جایزه در جشنواره وب ایران شد. او یکی از اولین ایرانیانی است که نوپا را در ایران آغاز کرد ، اما او را راضی نکرد به همین دلیل او نوآوری در تکنولوژی را آغاز کرد و او را به فردی بالا رتبه در توسعه تبدیل نمود. وقتی که او شروع به کار با دیمانا در آواتک کرد، او از کار خود را در یک شرکت بزرگ استعفا کرد و به دیمانا پیوست.