بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

امین شیخی

امین شیخی

بنیانگذار

امین در رشته مهندسی تجارت الکترونیک تحصیل کرده و ده سال در زمینه سیستم های مالی و تجارت الکترونیک سابقه کاری دارد.