بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

راضیه فرجام فرد

راضیه فرجام فرد

هم بنیانگذار و مدیرفنی

کارشناسی کامپیوتر دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد MBA دانشگاه امیرکبیر.

4 سال سابقه کار در زمینه Search Engine