بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

رامین رضازاده

رامین رضازاده

بنیانگذار

رامین لیسانس نرم افزار و 12 سال سابقه برنامه نویسی دارد.او همپنین پیش از این بنیانگذار ریحون بوده.