بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

سامان عبدالمحمدپور

سامان عبدالمحمدپور

مدیر برنامه نویسی سمت سرور

سامان فارغ التحصیل رایانش ابری از دانشگاه ملبورن است. او با راهنمایی های شرکت معتبرThoutWorks نکات زیادی را در توسعه نرم افزار به روش چابک فراگرفته است. او از مهارتش در ساخت محصولات، استارتاپ ها و جنبش های بشر دوستانه استفاده میکند. او بخشی از تیم فنی لنددم است.