بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

سهیل رمضانی

سهیل رمضانی

بنیان گذار و توسعه دهنده کسب و کار

سهیل دارای مدرک کارشناسی در رشته  آمار و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت کسب و کار (MBA)است .او بیش از 6 سال تجربه کاری در زمینه پژوهش بازار، تجزیه و تحلیل داده ، فروش و بازاریابی دارد.