بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

سینا حمزه زاده

سینا حمزه زاده

بنیان گذار، مدیر فنی

دانشجوی رشته ی نرم افزار، چهار سال سابقه در برنامه نویسی حرفه ای