بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

سینا شفیع‌زاده

سینا شفیع‌زاده

بنیان‌گذار، مدیرفروش و بازاریابی

کارشناس مهندسی مکانیک، کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، سه سال سابقه در توسعه ی کسبوکار و بازاریابی و فروش