بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

شبنم آرایش

شبنم آرایش

 بنیانگذار

شبنم لیسانس زمین شناسی دارد. او ۵ سال سابقه مدیریت واحد دارد.