بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

علی اشکاران

علی اشکاران

بنیانگذار

علی در کنار مدیریت بخش فنی کاریو، برنامه نویسی اندروید هم تدریس میکنه و سابقه مدیریت فنی در استارتاپهایی مثل کالانما، صپتا و لیست نگار رو در رزومه داره.