بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

علی اصغر گرزین

علی اصغر گرزین

بنیان گذار، توسعه فنی

او دارای مدرک علوم کامپیوتر (کارشناسی، کارشناسی ارشد) است و در برنامه نویسی تجربه زیادی دارد. او دارای یک چشم مشتاق برای دیدن جزئیات و استعداد زیادی برای حل مشکلات و ریاضیات دارد. او از وقت آزاد خود برای تمرین و کوه پیمایی استفاده میکند.