بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

علی صفار

علی صفار

بنیانگذار و متخصص هوش مصنوعی

علی کارشناسی ارشد عمران – کنترل پروژه از دانشگاه صنعتی شریف دارد، اوهمچنین دارای 6 سال سابقه فعالیت در زمینه‌ داده کاوی، هوش مصنوعی، کنترل پروژه است.