بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

علی فرجیان

علی فرجیان

بنیانگذار

علی دارای مدرک مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت است. او مسئول راه اندازی و مدیریت لاجیستیک کایت هست.