بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

عماد قائنی

عماد قائنی

بنیان گذار، مدیر اجرایی

بنیان گذار، مدیر اجرایی