بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

فرناز حاجی عبدالحمید

فرناز حاجی عبدالحمید

هم بنیانگذار و توسعه کسب و کار

فوق لیسانس MBA تهران، 4 سال سابقه توسعه بازار