بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

فرناز ولوی

فرناز ولوی

بنیان گذار، مدیر عامل، مدیر عملیات

بیش از دوازده سال سابقه در مدیریت پروژه، مدیریت قراردادها، مدیریت محصول، ارتباط با مشتری در صنایع و شرکتهای گوناگون با بار لجستیکی با (بانکهای ملت و تجارت،ایرانخودرو و سایپا)